• https://www.facebook.com/Sazeliyye
 • https://twitter.com/Sazeliyye
  • İbn Ataullah İskenderi'nin (ks) Hikem-i Ataiyye adlı tasavvuf klasiği
  • Şâzeliyye tarikatının Zerrûkıyye kolunun kurucusu Ahmed Zerruk el-Fâsî ks. (ö. 899/1493-94)
  • Sultan II. Abdülhamid Han'ın devam ettiği Şazeli tekkesi Zâfir Efendi Tekkesi (Ertuğrul Tekke)
  • II. Abdülhamid Han'ın Şazeli şeyhi Muhammed Zafir Efendi (ö.1903) ve kardeşleri
  • Şâzeli tarikatına mensup Osmanlı padişahı II. Abdülhamid Han
  • Unkapanı Şâzeli tekkesi (Şazeli Tekke Camii olarak bilinmektedir.)
  • Gaziantepli Kadiri-Şazeli şeyhi Hasan Arslan Hocaefendi (ö.2011)
  • ŞAZELİ ismi marka olarak TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ'ne 10 yıllığına tescil ettirildi!
  • Buna göre, bir başkası tarafından bu isim kullanılarak matbaa, TV, radyo, gazete, dergi, yayınevi, takvim vd. bilumum basım-yayım, eğitim-öğretim, kültür hizmetleri gerçekleştilemez.
Şâzeliyye Tarikatı

Abdurrahman Şâgûrî (Türkçe, kısa)

Adı: Ebu Münir Abdurrahman b. Abdurrahman b. Mustafa eş-Şâgûrî.
1332/1914'te Humus'ta doğdu.
1341/1922'de Şam'a yerleşti.
Şafii mezhebindendi.
Şazeli şeyhi Muhammed Haşimi'nin halifelerindendir.
20 Rebiülevvel 1425 (8 Haziran 2004) tarihinde Şam'da vefat etti.

Halifeleri:
 • Edib el-Geylani
 • Abdülhadi Muhammed el-Hurse
 • Muhammed Emin b. Abdülhadi el-Faruki
 • Mustafa Türkmen
 • Nuh Ha-mim Killer
 • Muhammed Yakubi
 • Mahmud Ebu'l-Huda el-Hüseyni
 • Said el-Halil
 • Beşir eş-Şakka
 • Abdülkerin Titân
 • Ömer el-Na'sânî
 • Muhammed Abdurrahman et-Talabani
 • İbrahim el-Hindi
 • Asım Kayalı
 • İsmail Muhammed Said el-Kürdi

Kaynak:
http://ar.wikipedia.org
Şâzelî Şeyhler