• https://www.facebook.com/Sazeliyye
 • https://twitter.com/Sazeliyye
  • İbn Ataullah İskenderi'nin (ks) Hikem-i Ataiyye adlı tasavvuf klasiği
  • Şâzeliyye tarikatının Zerrûkıyye kolunun kurucusu Ahmed Zerruk el-Fâsî ks. (ö. 899/1493-94)
  • Sultan II. Abdülhamid Han'ın devam ettiği Şazeli tekkesi Zâfir Efendi Tekkesi (Ertuğrul Tekke)
  • II. Abdülhamid Han'ın Şazeli şeyhi Muhammed Zafir Efendi (ö.1903) ve kardeşleri
  • Şâzeli tarikatına mensup Osmanlı padişahı II. Abdülhamid Han
  • Unkapanı Şâzeli tekkesi (Şazeli Tekke Camii olarak bilinmektedir.)
  • Gaziantepli Kadiri-Şazeli şeyhi Hasan Arslan Hocaefendi (ö.2011)
  • ŞAZELİ ismi marka olarak TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ'ne 10 yıllığına tescil ettirildi!
  • Buna göre, bir başkası tarafından bu isim kullanılarak matbaa, TV, radyo, gazete, dergi, yayınevi, takvim vd. bilumum basım-yayım, eğitim-öğretim, kültür hizmetleri gerçekleştilemez.
Şâzeliyye Tarikatı

Bir izlenim (Kemal Sayar)
Psikiyatri profesörü KEMAL SAYAR'ın, 1992 yılında Suriye'de katıldığı Şazeli zikri hakkındaki duygu ve düşünceleri:

"Bu gece "Berat Kandili". Bu gece affedilmeyi dileyeceğiz. Bu gece Halep camilerinde Rabbil Âlemîn'e yalvaracağız. Yatsıya şehrin merkezî camilerinden birisine gidiyoruz. Namazdan sonra camiler hemen kilitleniyor bu­rada, yalnız namaz vakitleri on beş yirmi da­kika açılıyor. Tiranlar camilerden korkuyor. Alelacele camiden dışarı çık(arıl)ıyoruz. Ser­dar imamı tanıyor. Onun geniş ofisinde soh­bete başlıyoruz. Cami imamı hoş sohbet bir adam olsa da dünyadan bihaber görünüyor. Bize Türkiye'nin cumhuriyet sonrası döneminin zulmetinden bahsediyor, "Kemal Atatürk"e atıp tutuyor. Tamam ama korkarım imam efendi burnunun ucunu görmüyor, nasıl bir korku altında yaşadığını insanların bilmiyor veya bilmezden geliyor. “Herkesin tiranı ken­dine bayım” diyesim geliyor yahut “önce Hafız, sonra lafız!.”
O gece bir camide sufilerin sabaha kadar zikredeceğini öğreniyoruz. Yüreğimiz kıpır kıpır yola koyuluyoruz. "Fetih Camii"… Senin adını ulularız ey âlemlerin Rabbi. Senin adını andık­ça itminan bulur mahzun­ların kalbi, unutmaklığımızı ve uzaklığımızı bağış­la. Yüzlerce binlerce kez söyleriz adını, tâ ki temiz­lensin içimizin kiri. Bizi rahmet okyanuslarında yı­ka. Bizi bağışla.
Fetih Camii'nde "Şazeli zikrindeyiz". Güvercin olup uçmadayız. Kanadı kırılıp yere düşmedeviz. Hep gö­ğü özlemedeyiz. Evreni ışıklandırmadayız. Kendi ateşimizde kavrulmadayız. Ortadoğu'dayız. O ânı ve heyecanı nasıl tarif edebilirim ki? Ne gü­zel bir zikirdi öyle o, da­mağımıza yapıştı kaldı ta­dı. Nasıl da çekti bizi içi­ne. Nasıl da titreşti cisim­lerimiz esma-i hüsnânın cesametiyle. Camiyi hınca hınç dol­duran gönüller nasıl da çağladı öyle, Nasıl bizi de sürüklediler arkalarından. Hayır anlatamam. Bu şehre bir kere daha gelirsem bu halkaya gir­mek için gelirim. Ama ha­yır, anlatamam."

İkindi Yazıları dergisi, Sayı: 117


http://www.dunyabizim.com/sazelizikri/10659/halepte-sazeli-zikrindeyiz-ucmadayiz.html
Şâzelî Şeyhler