• https://www.facebook.com/Sazeliyye
 • https://twitter.com/Sazeliyye
  • İbn Ataullah İskenderi'nin (ks) Hikem-i Ataiyye adlı tasavvuf klasiği
  • Şâzeliyye tarikatının Zerrûkıyye kolunun kurucusu Ahmed Zerruk el-Fâsî ks. (ö. 899/1493-94)
  • Sultan II. Abdülhamid Han'ın devam ettiği Şazeli tekkesi Zâfir Efendi Tekkesi (Ertuğrul Tekke)
  • II. Abdülhamid Han'ın Şazeli şeyhi Muhammed Zafir Efendi (ö.1903) ve kardeşleri
  • Şâzeli tarikatına mensup Osmanlı padişahı II. Abdülhamid Han
  • Unkapanı Şâzeli tekkesi (Şazeli Tekke Camii olarak bilinmektedir.)
  • Gaziantepli Kadiri-Şazeli şeyhi Hasan Arslan Hocaefendi (ö.2011)
  • ŞAZELİ ismi marka olarak TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ'ne 10 yıllığına tescil ettirildi!
  • Buna göre, bir başkası tarafından bu isim kullanılarak matbaa, TV, radyo, gazete, dergi, yayınevi, takvim vd. bilumum basım-yayım, eğitim-öğretim, kültür hizmetleri gerçekleştilemez.
Şâzeliyye Tarikatı

Biz İzlenim (Şeyh M. Zahid Kotku)

ŞEYH MEHMET ZAHİD KOTKU (KS) VE ŞAZELİ ZİKRİNakşî şeyhi Mehmet Zahid Kotku (ks), Medine'de gözlemlediği bir Şazeli zikri hakkında şunları yazmıştır:

"Geçen sene Medine-i Münevvere'de iken oradaki bir arkadaşımız bizi, "Bu akşam bize misafir gelin" diye davet etti, gittik. Şazeli tarikatına mensup insanlar toplanmışlar, Allah Teala'nın zikrine başladılar; biz de onları seyrediyoruz.
Ayağa kalktılar 'Allah, Allah, Allah' diyerekten ayakta zikre başladılar. Memleket sıcak, ev de ufacık, maşallah cemaat de kalabalık, hepsi sucuk gibi ter içerisinde; böylece coştular. Onların önlerinde bir de coşturucuları var, o da onları destekliyor ve coşturuyor. Bu coşturmaların arasında 'Allah, Allah, Allah' diyerekten kendilerinden geçtiler; biz bile onlara bakarken geçtik kendimizden.
Kendi kendime dedim ki; "Eee sen diyordun ki 'biz Nakşiyiz. Biz zikrimizi kendi kendimize oturduğumuz yerde yaparız.' Ama bak neler de var. İnsanları dürtükleyince, insan kamçıyı yeyince tabiatıyla gitmek mecburiyetinde. Sen Allah diyorsun, o yandaki de senden daha fazla diyor, seni de coşturuyor o, sen de başlıyorsun onunla rekabet yapacağım diyerekten seninki de artıyor, bir coşkunluktur gidiyor ortalığa. O zaman feryatlar başlıyor Allah diye. Bağırdığı vakit de insanın yüreği hopluyor. Niçin? İçten geliyor da ondan.
Binaenaleyh, bu gibi yerlere sokulduğun takdirde oradaki Rahmet-i İlahiye'den sen de müstefid olur, sen de ahiretini kurtarmış olursun. O mezara hepimiz gireceğiz. O mezar ya bir Cennet bahçesi ya da bir Cehennem çukuru olacak."

(Mehmed Zahid Kotku, İman, İstanbul, Seha Neşriyat, 1985, s. 58-59)
Şâzelî Şeyhler