• https://www.facebook.com/Sazeliyye
 • https://twitter.com/Sazeliyye
  • İbn Ataullah İskenderi'nin (ks) Hikem-i Ataiyye adlı tasavvuf klasiği
  • Şâzeliyye tarikatının Zerrûkıyye kolunun kurucusu Ahmed Zerruk el-Fâsî ks. (ö. 899/1493-94)
  • Sultan II. Abdülhamid Han'ın devam ettiği Şazeli tekkesi Zâfir Efendi Tekkesi (Ertuğrul Tekke)
  • II. Abdülhamid Han'ın Şazeli şeyhi Muhammed Zafir Efendi (ö.1903) ve kardeşleri
  • Şâzeli tarikatına mensup Osmanlı padişahı II. Abdülhamid Han
  • Unkapanı Şâzeli tekkesi (Şazeli Tekke Camii olarak bilinmektedir.)
  • Gaziantepli Kadiri-Şazeli şeyhi Hasan Arslan Hocaefendi (ö.2011)
  • ŞAZELİ ismi marka olarak TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ'ne 10 yıllığına tescil ettirildi!
  • Buna göre, bir başkası tarafından bu isim kullanılarak matbaa, TV, radyo, gazete, dergi, yayınevi, takvim vd. bilumum basım-yayım, eğitim-öğretim, kültür hizmetleri gerçekleştilemez.
Şâzeliyye Tarikatı

GERMAN (Almanca) Schaziliya

SCHAZILIYA


Orden wurde von Abu l-Hasan asch-Schazili gegründet.
Eine große Anzahl an Anhängern leistete einen stattlichen Beitrag an arabischer und islamischer Literatur, beispielsweise Scheich Ibn Ataullah, u.a Autor des “Hikam”, Scheich Ahmed Zarruq, Autor des “Risala von al-Qayrawani” oder Scheich Ibn Adjibah, Autor eines Qur’an-Kommentars.
Es existieren auch ein paar Verzweigungen des Ordens, z.B. der Darqawi-Schazili-Orden mit einer großen Verbreitung in Marokko oder der Alawi-Schazili-Orden (nicht zu verwechseln mit den Aleviten) in Algerien und Frankreich.

Fuat Sanaç, Der Islam: Kultur und Geschichte Wirtschaft und Wissenschaft, Austria, 2009, p. 563

Şâzelî Şeyhler