• https://www.facebook.com/Sazeliyye
 • https://twitter.com/Sazeliyye
  • İbn Ataullah İskenderi'nin (ks) Hikem-i Ataiyye adlı tasavvuf klasiği
  • Şâzeliyye tarikatının Zerrûkıyye kolunun kurucusu Ahmed Zerruk el-Fâsî ks. (ö. 899/1493-94)
  • Sultan II. Abdülhamid Han'ın devam ettiği Şazeli tekkesi Zâfir Efendi Tekkesi (Ertuğrul Tekke)
  • II. Abdülhamid Han'ın Şazeli şeyhi Muhammed Zafir Efendi (ö.1903) ve kardeşleri
  • Şâzeli tarikatına mensup Osmanlı padişahı II. Abdülhamid Han
  • Unkapanı Şâzeli tekkesi (Şazeli Tekke Camii olarak bilinmektedir.)
  • Gaziantepli Kadiri-Şazeli şeyhi Hasan Arslan Hocaefendi (ö.2011)
  • ŞAZELİ ismi marka olarak TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ'ne 10 yıllığına tescil ettirildi!
  • Buna göre, bir başkası tarafından bu isim kullanılarak matbaa, TV, radyo, gazete, dergi, yayınevi, takvim vd. bilumum basım-yayım, eğitim-öğretim, kültür hizmetleri gerçekleştilemez.
Şâzeliyye Tarikatı

Osman b. Ahmed Pertekî

OSMANLI'DA NİĞDELİ BİR ŞÂZELİ ŞEYHİ
OSMAN B. AHMED PERTEKÎ EFENDİ

Doğum ve vefat tarihi hakkında henüz bir bilgi edinilememiştir.
Nakşibendiyye ve Şazeliyye tarikatları şeyhidir.
Niğde'ye bağlı Pertek köyünde doğmuş, Mısır'da dini ve tasavvufi terbiye alarak memleketine dönüp tedris ve irşada başlamıştır.
Niğde'de bir zaviyesi vardır.
Eserlerinden biri de Şerh-i Salat-ı Meşiş'dir.

(Kaynak: İbrahim Sarı, Anadolu Evliyaları, s. 1005)

Şâzelî Şeyhler