• https://www.facebook.com/Sazeliyye
 • https://twitter.com/Sazeliyye
  • İbn Ataullah İskenderi'nin (ks) Hikem-i Ataiyye adlı tasavvuf klasiği
  • Şâzeliyye tarikatının Zerrûkıyye kolunun kurucusu Ahmed Zerruk el-Fâsî ks. (ö. 899/1493-94)
  • Sultan II. Abdülhamid Han'ın devam ettiği Şazeli tekkesi Zâfir Efendi Tekkesi (Ertuğrul Tekke)
  • II. Abdülhamid Han'ın Şazeli şeyhi Muhammed Zafir Efendi (ö.1903) ve kardeşleri
  • Şâzeli tarikatına mensup Osmanlı padişahı II. Abdülhamid Han
  • Unkapanı Şâzeli tekkesi (Şazeli Tekke Camii olarak bilinmektedir.)
  • Gaziantepli Kadiri-Şazeli şeyhi Hasan Arslan Hocaefendi (ö.2011)
  • ŞAZELİ ismi marka olarak TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ'ne 10 yıllığına tescil ettirildi!
  • Buna göre, bir başkası tarafından bu isim kullanılarak matbaa, TV, radyo, gazete, dergi, yayınevi, takvim vd. bilumum basım-yayım, eğitim-öğretim, kültür hizmetleri gerçekleştilemez.
Şâzeliyye Tarikatı

Gümüşhaneli Ahmed Ziyaeddin Efendi


Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi
 
Gümüşhaneli Ahmed Ziyaeddin Efendi (ö.1893) Nakşibendiyye ve Şazeliyye başta olmak üzere birçok tarikatın icazetini, 1848'de, Trablusşam müftüsü olarak tanınan Şeyh Ahmed el-Ervâdî'den (ö.1858) almıştır. Pîr Şazelî gibi ilme çok önem vermiş; bu sebeple Levâmiu'l-ukûl isimli eserinde (I, 30) kendisini "tarikaten Nakşbendi, meşreben Şazeli" diye takdim etmiştir. Halifelerinden Trabzonlu Hafız Es'ad Efendi'ye (ö.1914) Şazeliyye tarikatı üzere icazet vermiştir.

İrfan Gündüz, Gümüşhanevi Ahmed Ziyaüddin (Hayatı-Eserleri-Tarikat Anlayışı ve Halidiyye Tarikatı), İstanbul: Seha nşr. 1984, s. 32-33, 39, 44-52, 63, 161
Şâzelî Şeyhler