• https://www.facebook.com/Sazeliyye
 • https://twitter.com/Sazeliyye
  • İbn Ataullah İskenderi'nin (ks) Hikem-i Ataiyye adlı tasavvuf klasiği
  • Şâzeliyye tarikatının Zerrûkıyye kolunun kurucusu Ahmed Zerruk el-Fâsî ks. (ö. 899/1493-94)
  • Sultan II. Abdülhamid Han'ın devam ettiği Şazeli tekkesi Zâfir Efendi Tekkesi (Ertuğrul Tekke)
  • II. Abdülhamid Han'ın Şazeli şeyhi Muhammed Zafir Efendi (ö.1903) ve kardeşleri
  • Şâzeli tarikatına mensup Osmanlı padişahı II. Abdülhamid Han
  • Unkapanı Şâzeli tekkesi (Şazeli Tekke Camii olarak bilinmektedir.)
  • Gaziantepli Kadiri-Şazeli şeyhi Hasan Arslan Hocaefendi (ö.2011)
  • ŞAZELİ ismi marka olarak TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ'ne 10 yıllığına tescil ettirildi!
  • Buna göre, bir başkası tarafından bu isim kullanılarak matbaa, TV, radyo, gazete, dergi, yayınevi, takvim vd. bilumum basım-yayım, eğitim-öğretim, kültür hizmetleri gerçekleştilemez.
Şâzeliyye Tarikatı

Dominique Abdullah Penot

Dominique Abdullah Penot1954 yılında Fransa'da doğdu. Gençlik döneminde Doğu’nun maneviyat ummanına kapıldı. Bu konuda eserleri bulunan Batı’nın önde gelen düşünürlerinden René Guénon'un kitaplarını okudu. Müslüman olup Abdülvâhid Yahyâ adını alan Guénon’un eserleri kendisini büyüledi. Manevî açlığını gidermek için Hindistan’a gitmek üzere yola çıktı. 
Suriye’den geçerken Şam’da Şeyh Ebu en-Nûr’la karşılaştı. Şeyh’ten etkilenen Penot, yedi sene Şam’da kaldı. Böylece İslam’la buluştu ve Şâzeliyye'ye intisab etti.

Şam’da kaldığı süre içinde İslam fıkhını (hukukunu), akâidi (inanç esasları ilmini), tasavvufu, hadis ve Kur’ân ilimlerinin yanı sıra tecvid ilmini ve İslam’la ilgili öğrenebileceği her şeyi öğrenmek için büyük gayret sarf etti. Yedi yılın sonunda mükemmel Arapçasıyla İslam’ı, kendi ülkesinin insanları olan Fransızlara, onların anlayabileceği dilden en iyi öğretebilecek seviyeye erişti.

Fransızların kolayca okuyup anlayabilecekleri bir Kur’ân meali hazırladı. Ayrıca Muhyiddin İbn Arabî’den Fütûhât-ı Mekkiye ve Aynanın Ötesinde'yi, 
Ebu Medyen'den Şiirler ve Hikmetler'i,
İmam Nevevî’den Riyâzü's-Sâlihîn'i;
İbn Atâullah el-İskenderî’den Gelin Tâcı'nı ve Tevekkülün İncelikleri'ni;
Emir Abdülkâdir el-Cezâirî’den Kitâbü'l-Mevâkıf'ı;
Hâris el-Muhâsibî’den de Hakk’ı Arayanlara Nasihatler'i tercüme etti.

Penot, bir yandan önemli İslâm klasiklerinden Fransızcaya tercümeler yaparken bir yandan da internet üzerinden de ulaşılabilecek Arapça ve Fransızca konferanslar ve vaazlar vermekte, tasavvufu hakkıyla yaşayabilmeleri için ona gönül verenlere yardımcı olmaktadır.

Youtube kanalı: https://www.youtube.com/@AlKhurshidiyaTV 

Şâzelî Şeyhler