• https://www.facebook.com/Sazeliyye
 • https://twitter.com/Sazeliyye
  • İbn Ataullah İskenderi'nin (ks) Hikem-i Ataiyye adlı tasavvuf klasiği
  • Şâzeliyye tarikatının Zerrûkıyye kolunun kurucusu Ahmed Zerruk el-Fâsî ks. (ö. 899/1493-94)
  • Sultan II. Abdülhamid Han'ın devam ettiği Şazeli tekkesi Zâfir Efendi Tekkesi (Ertuğrul Tekke)
  • II. Abdülhamid Han'ın Şazeli şeyhi Muhammed Zafir Efendi (ö.1903) ve kardeşleri
  • Şâzeli tarikatına mensup Osmanlı padişahı II. Abdülhamid Han
  • Unkapanı Şâzeli tekkesi (Şazeli Tekke Camii olarak bilinmektedir.)
  • Gaziantepli Kadiri-Şazeli şeyhi Hasan Arslan Hocaefendi (ö.2011)
  • ŞAZELİ ismi marka olarak TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ'ne 10 yıllığına tescil ettirildi!
  • Buna göre, bir başkası tarafından bu isim kullanılarak matbaa, TV, radyo, gazete, dergi, yayınevi, takvim vd. bilumum basım-yayım, eğitim-öğretim, kültür hizmetleri gerçekleştilemez.
Şâzeliyye Tarikatı

Tage Leonard Lindbom

TAGE LEONARD LİNDBOM


Kurt Almqvis ile birlkte (1997)

Tam ismiyle Tage Leonard Lindbom
İsveçli bir tarihçidir ve 24 Ekim 1909’da Malmö’de dünyaya gelmiştir. Sendikacılık hareketinin oluşumu ve erken dönem sendikacılık tarihine dair hazırladığı doktora tezini 1938 yılında Stockholm Üniversitesi’nde sunduktan sonra aynı yıl, İşçi Hareketi Arşiv ve Kütüphanesi’nin başına getirildi. Bu görevi 1965 yılına değin sürdürdü.
Söz konusu görevinin ilerleyen dönemlerinde 
Şazeliyye tarikatına intisap edip İslam ile şereflendi. 1960'ların başından itibaren, o da tıpkı Kurt Almqvist gibi İsviçreli sûfi mürşid Frithjof Schuon aracılığıyla gelenekselci okulla yakın ilişkiler içerisinde oldu ve gelenekselci görüş çerçevesinde çeşitli eserler kaleme aldı.

 

Lindbom'un dikkat çeken bir çalışması, Radioislam için hazırladığı Kur'ân notlarıdır. Lindbom'a göre İslam'a manevi gücünü ve onun takipçilerine de kimlik bilincini veren Kur'ân'dır. Bu sebeple, İslam'la buluşma Kur'ân aracılığıyla olmalıdır.

Lindbom, sosyalizmin İsveç’teki gelecek vaad eden isimlerinden sayılırken buna karşı konumlanan görüşlerini açık bir şekilde dile getirmiştir. Rene Guénon ve Frithjof Schuon’u takip ettiğini ve bunun nedenlerini de açıkça kaleme dökmüştür.

Oğlu Tomas Lindbom’un anlattığına göre, 1962’de bir gün babasının odasının kapısını izinsiz açmış ve babasını namaz kılarken görmüştür. Ufak bir çocuk olan Tomas, bunun ne manaya geldiğini anlamadığı için annesine sorduğunda babasının ‘Muhammedîler’den olduğu cevabını alır. Fakat bu gerçek kimseye söylenmemelidir. Babasıyla arasında bu mevzuya dair uzun yıllar pek fazla konuşma geçmediği bilgisini veren Tomas Lindbom, ilerleyen yıllarda ara ara eve Müslüman gençlerin geldiğini ve babasının, içsel yolculuğuyla ilgili daha çok şeyi kendisiyle paylaştığını dile getirmektedir.

Yine Tomas Lindbom’un anlattığına göre, 30 Eylül 2001’de vefat eden Tage Lindbom için son yolculuk töreni bir kilisede yapılmış, törene katılan Müslümanlar kendilerine has usulle dualarını sunmuşlardır. Mezarında da haçın yanı sıra bir hilal bulunmaktadır. Tüm bu bilgiler, bazı kişilerce Lindbom’un kendini açıkça Müslüman olarak lanse etmediği yönünde yorumlansa da gerek yazılarında paylaştıkları gerekse de Kur’ân’a dair notları onun Müslümanlığını aşikar ettiği yönünde güçlü delillerdir.

Z. Hafsa Aström yazdı
https://www.dunyabizim.com/portre/isvecli-guzel-bir-musluman-dusunur-tage-lindbom-h21062.html 
https://en.wikipedia.org/wiki/Tage_Lindbom
Ayrıca bkz. https://cafeexpose.wordpress.com/2007/10/29/kurt-och-tage-in-memoriam/ 

Şâzelî Şeyhler