• https://www.facebook.com/Sazeliyye
 • https://twitter.com/Sazeliyye
  • İbn Ataullah İskenderi'nin (ks) Hikem-i Ataiyye adlı tasavvuf klasiği
  • Şâzeliyye tarikatının Zerrûkıyye kolunun kurucusu Ahmed Zerruk el-Fâsî ks. (ö. 899/1493-94)
  • Sultan II. Abdülhamid Han'ın devam ettiği Şazeli tekkesi Zâfir Efendi Tekkesi (Ertuğrul Tekke)
  • II. Abdülhamid Han'ın Şazeli şeyhi Muhammed Zafir Efendi (ö.1903) ve kardeşleri
  • Şâzeli tarikatına mensup Osmanlı padişahı II. Abdülhamid Han
  • Unkapanı Şâzeli tekkesi (Şazeli Tekke Camii olarak bilinmektedir.)
  • Gaziantepli Kadiri-Şazeli şeyhi Hasan Arslan Hocaefendi (ö.2011)
  • ŞAZELİ ismi marka olarak TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ'ne 10 yıllığına tescil ettirildi!
  • Buna göre, bir başkası tarafından bu isim kullanılarak matbaa, TV, radyo, gazete, dergi, yayınevi, takvim vd. bilumum basım-yayım, eğitim-öğretim, kültür hizmetleri gerçekleştilemez.
Şâzeliyye Tarikatı

Kurt Almqvist

KURT ALMQVIST (ABDÜLMUKSİT)


Tage Leonard Lindbom ile birlikte (1997)


Kurt Almqvist
, 1912-2001 yılları arasında yaşamış İsveçli bir şair, yazar ve Latin dilleri uzmanıdır. Gelenekselciliğin İsveç’teki öncülerindendir. Kadim bilgeliğin (tidlösa visheten) İsveç’teki öncülerinden biridir.

İsveç-İran kökenli kültür-sanat yazarı, şair ve Minaret dergisi eski editörü Muhammed Ömer’ın 20 Ocak 2006 tarihinde DN gazetesinin internet sayfasında “En svensk sufi” (İsveçli bir sûfî) başlığıyla yayımladığı yazıda Almqvist’i tasavvufa ve İslamiyet’e taşıyan yolun, diplomat kardeşi Karl Fredrik sayesinde Frithjof Schuon’un yazılarını 1939’da keşfetmesiyle açıldığı dile getiriliyor. Nitekim Almqvist 1941’de Şâzeliyyenin Derkâviyye koluna bağlı Aleviyye’ye intisap edip Abdülmuksit ismini almıştır.

René Guénon icazeti olmadığı için Almqvist’i Schuon’a yönlendirmiştir.

Almqvist, İsviçreli Frithjof Schuon'un ömür boyu öğrencisi oldu.

Schuon ve Guenon'un eserlerini İsveççe'ye çevirdi.

Onun İsveççe’ye kazandırdığı bir başka önemli metin, René Guénon’un I tänst hos det enda (Bir olanın hizmetinde) başlığıyla 1977’de çevirdiği eseridir. Almqvist buna da bir giriş yazmıştır.

İslam düşüncesine, özellikle de İsveç’te, önemli katkıları oldu.

https://www.dunyabizim.com/portre/isvecli-onemli-bir-musluman-dusunur-kurt-almqvist-h20578.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Kurt_Almqvist 
Ayrıca bkz. https://cafeexpose.wordpress.com/2007/10/29/kurt-och-tage-in-memoriam/

Şâzelî Şeyhler