• https://www.facebook.com/Sazeliyye
 • https://twitter.com/Sazeliyye
  • İbn Ataullah İskenderi'nin (ks) Hikem-i Ataiyye adlı tasavvuf klasiği
  • Şâzeliyye tarikatının Zerrûkıyye kolunun kurucusu Ahmed Zerruk el-Fâsî ks. (ö. 899/1493-94)
  • Sultan II. Abdülhamid Han'ın devam ettiği Şazeli tekkesi Zâfir Efendi Tekkesi (Ertuğrul Tekke)
  • II. Abdülhamid Han'ın Şazeli şeyhi Muhammed Zafir Efendi (ö.1903) ve kardeşleri
  • Şâzeli tarikatına mensup Osmanlı padişahı II. Abdülhamid Han
  • Unkapanı Şâzeli tekkesi (Şazeli Tekke Camii olarak bilinmektedir.)
  • Gaziantepli Kadiri-Şazeli şeyhi Hasan Arslan Hocaefendi (ö.2011)
  • ŞAZELİ ismi marka olarak TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ'ne 10 yıllığına tescil ettirildi!
  • Buna göre, bir başkası tarafından bu isim kullanılarak matbaa, TV, radyo, gazete, dergi, yayınevi, takvim vd. bilumum basım-yayım, eğitim-öğretim, kültür hizmetleri gerçekleştilemez.
Şâzeliyye Tarikatı

Şazeliyye Büyüklerinin Hayatları

Hafız Ahmed Özbay, Allah'ın Veli Kulu Ebu'l-Hasan Şazeli, Şazeli Yayınevi, Gaziantep, 2013

Mustafa Salim Güven, Ebu’ l- Hasan Şâzilî ve Şâziliyye, Basılmamış doktora tezi, Danışman: Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1999.

Abdülhalim Mahmud, Ebü'l-Hasan eş-Şâzelî, çev. Süleyman Çelik, İstanbul: Bedir Yayınları, 1996, 77 sayfa

İbn Ataullah el-İskenderî, Allah'ın İki Veli Kulu (Orijinal adı: Letaifü'l-Minen fi Menakıbı'ş-Şeyh Ebi'l-Abbas ve Şeyhihi Ebi'l-Hasan), tercüme: Abdullah Mağfur, İstanbul: Üsküdar Yayınevi, 2011, 488 sayfa

Ahmet Murat Özel, "Şâzelî". Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. İstanbul 2010. Cilt: 38, s. 385-386

Mustafa Kara, "Mürsî", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul 2006, Cilt: 32, s. 55-56

Mustafa Kara. "İbn Ataullah el-İskenderî". Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. Cilt: 19, s. 336

Mustafa Kara, "Ahmed el-Alevî". Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. İstanbul 1989. Cilt: 2, s. 42-43

Kamil Büyüker, II. Abdülhamid Han'ın Şeyhi Şeyh Muhammed Zafir Efendi ve Ertuğrul Tekkesi, Kişisel Yayınlar, İstanbul 2004, 50 sayfa

M. Seyhan Tayşi, “Şeyh Muhammed Zâfir”, Sahabeden Günümüze Allah Dostları Ansiklopedisi, Şule yayınları, 1996, Cilt: 9

Heyet, Kutbu'z-Zaman Şeyh Hasan (Gaziantepli Hasan Hoca), Gaziantep: Hasan Hoca İlim Yayma Vakfı Yayınları, 2012, 154 sayfa

Şâzelî Şeyhler