• https://www.facebook.com/Sazeliyye
 • https://twitter.com/Sazeliyye
  • İbn Ataullah İskenderi'nin (ks) Hikem-i Ataiyye adlı tasavvuf klasiği
  • Şâzeliyye tarikatının Zerrûkıyye kolunun kurucusu Ahmed Zerruk el-Fâsî ks. (ö. 899/1493-94)
  • Sultan II. Abdülhamid Han'ın devam ettiği Şazeli tekkesi Zâfir Efendi Tekkesi (Ertuğrul Tekke)
  • II. Abdülhamid Han'ın Şazeli şeyhi Muhammed Zafir Efendi (ö.1903) ve kardeşleri
  • Şâzeli tarikatına mensup Osmanlı padişahı II. Abdülhamid Han
  • Unkapanı Şâzeli tekkesi (Şazeli Tekke Camii olarak bilinmektedir.)
  • Gaziantepli Kadiri-Şazeli şeyhi Hasan Arslan Hocaefendi (ö.2011)
  • ŞAZELİ ismi marka olarak TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ'ne 10 yıllığına tescil ettirildi!
  • Buna göre, bir başkası tarafından bu isim kullanılarak matbaa, TV, radyo, gazete, dergi, yayınevi, takvim vd. bilumum basım-yayım, eğitim-öğretim, kültür hizmetleri gerçekleştilemez.
Şâzeliyye Tarikatı

Genel değerlendirme (İstanbul'da)

Anadolu'da ilk Şazelî şeyhlerini XVI. asrın ortalarından itibaren görmeye başlasak da esas girişi XVIII. asrın son çeyreğine rastlar.

İlk Şazeli tekkesi 1786 yılında Silahdar Abdullah Ağa tarafından yaptırılan "Alibeyköy Şazeli Dergahı'dır.

Bu dergahın açılışından kısa bir süre sonra şehrin merkezi sayılan Unkapanı'nda ikinci bir tekke daha açılmıştır.

Şazeliyye'nin İstanbul'da etkinlik kazanması, Medyeniyye Kolu şeyhlerinden Şeyh Muhammed Zafir (ö.1903), Şeyh İbrahim Berâde (ö.?) ve Şeyh Ebu'ş-Şâmât (ö.1922) aracılığıyla olmuştur.

Şeyh İbrahim Berâde, Medyeniyye'nin kurucusu Muhammed Hasan Zafir Efendi'nin ilk müridlerindendir. Ona 1818-1821 yılları arasında Medine'deyken intisap etmiştir. II. Abdülhamid döneminde İstanbul'a gelmiş ve Yenikapı Mevlevihanesi şeyhi Osman Salahaddin Dede'ye Şazeliyye'den icazet vermiştir.

Şeyh Mahmud Ebu'ş-Şamat da II. Abdülhamid döneminde İstanbul'a gelmiş, başta Mabeyn Başkatibi Ali Rıza Paşa olmak üzere birçok kişi onun vasıtasıyla Şazeliyye tarikatına girmiştir. Ali Rıza Paşa, Şam'daki Baltacı Tekkesi'nin Şazelilere bağışlamıştır.

Kaynak:

Hür Mahmut Yücer, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (19. Yüzyıl), İstanbul: İnsan yay. 2. bs. 2004, s. 602

Şâzelî Şeyhler