• https://www.facebook.com/Sazeliyye
 • https://twitter.com/Sazeliyye
  • İbn Ataullah İskenderi'nin (ks) Hikem-i Ataiyye adlı tasavvuf klasiği
  • Şâzeliyye tarikatının Zerrûkıyye kolunun kurucusu Ahmed Zerruk el-Fâsî ks. (ö. 899/1493-94)
  • Sultan II. Abdülhamid Han'ın devam ettiği Şazeli tekkesi Zâfir Efendi Tekkesi (Ertuğrul Tekke)
  • II. Abdülhamid Han'ın Şazeli şeyhi Muhammed Zafir Efendi (ö.1903) ve kardeşleri
  • Şâzeli tarikatına mensup Osmanlı padişahı II. Abdülhamid Han
  • Unkapanı Şâzeli tekkesi (Şazeli Tekke Camii olarak bilinmektedir.)
  • Gaziantepli Kadiri-Şazeli şeyhi Hasan Arslan Hocaefendi (ö.2011)
  • ŞAZELİ ismi marka olarak TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ'ne 10 yıllığına tescil ettirildi!
  • Buna göre, bir başkası tarafından bu isim kullanılarak matbaa, TV, radyo, gazete, dergi, yayınevi, takvim vd. bilumum basım-yayım, eğitim-öğretim, kültür hizmetleri gerçekleştilemez.
Şâzeliyye Tarikatı

İstanbul'da Şazeli Tekkeleri

İstanbul'da diğer tarikatlardan bağımsız, sırf Şazeliyye tarikatına hizmet vermiş 5 tekke tespit edilmiştir. Tekkeler kapanmadan az önce bu rakam 3'e düşmüştür.

1- Kabataş Çizmeciler Tekkesi

Çizmeciler esnafının yoğun olduğu bölgede kurulduğu için tekkeye "Çizmecibaşı Tekkesi" de denilmiştir. Küçük yapıda olduğu ve uzun süre devam etmediği için tekke isminin tekke mecmualarına girmediği tahmin edilmektedir.

2- Çemberlitaş Şazeli Dergahı

Çemberlitaş'ta II. Mahmud ile II. Abdülhamid türbelerinin karşısında bir sokakta olduğu rivayet edilmektedir. "Havta Şazeli Dergahı" olarak da adlandırılmıştır. İki katlı küçük bir ahşap yapıdan ibaret tekkede Cuma günleri ayin yapılırdı.

Bu iki tekkenin XIX. yüzyılın sonlarında kuruldukları ve küçük oldukları tahmin edilmektedir.

3- Alibeyköy Şazeli Dergahı

4- Unkapanı Şazeli Tekkesi

5- Beşiktaş Ertuğrul Tekkesi.

 

Kaynak:

Hür Mahmut Yücer, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (19. Yüzyıl), İstanbul: İnsan yay. 2. bs. 2004, s. 602-603


6- Ahmet Hamdi Tanpınar'ın, Beş Şehir adlı kitabına yazdıklarına göre  Fatih'te, Hırka-i şerif mahallesinde de bir Şazeli tekkesi olduğu ve burada cehri zikir yapıldığı anlaşılmaktadır.

"Bir gün adı II. Mahmud devrine karışan bir şeyhin hayatına dair bir şeyler ararken Abdülhamid-i Evvel'in maktul veziri Halil Hâmid Paşa'nın torunlarından Hayrullah Bey isminde bir zatta bu adamın bazı hâtıraları bulunduğunu söylediler ve evvelce Şâzeli tekkesi olan Hırka-i şerif 'teki evinin adresini verdiler. Ev oldukça haraptı, fakat üslûp bir asır evvelini muhafaza ediyordu. İçindeki havanın daha evvellere çıktığını kapıdan girince anladım. Eski âyin yeri olan asma katın trabzanlı sofası o kadar eski ve her şey âdeta öyle yerli yerinde idi ki insanın her merdiven gıcırtısında büyük ve üst üste gelen dalgaların uğultusunu andıran eski zikirleri hatırlamaması kabil değildi." (Beş Şehir, s. 161)

Şâzelî Şeyhler