• https://www.facebook.com/Sazeliyye
 • https://twitter.com/Sazeliyye
  • İbn Ataullah İskenderi'nin (ks) Hikem-i Ataiyye adlı tasavvuf klasiği
  • Şâzeliyye tarikatının Zerrûkıyye kolunun kurucusu Ahmed Zerruk el-Fâsî ks. (ö. 899/1493-94)
  • Sultan II. Abdülhamid Han'ın devam ettiği Şazeli tekkesi Zâfir Efendi Tekkesi (Ertuğrul Tekke)
  • II. Abdülhamid Han'ın Şazeli şeyhi Muhammed Zafir Efendi (ö.1903) ve kardeşleri
  • Şâzeli tarikatına mensup Osmanlı padişahı II. Abdülhamid Han
  • Unkapanı Şâzeli tekkesi (Şazeli Tekke Camii olarak bilinmektedir.)
  • Gaziantepli Kadiri-Şazeli şeyhi Hasan Arslan Hocaefendi (ö.2011)
  • ŞAZELİ ismi marka olarak TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ'ne 10 yıllığına tescil ettirildi!
  • Buna göre, bir başkası tarafından bu isim kullanılarak matbaa, TV, radyo, gazete, dergi, yayınevi, takvim vd. bilumum basım-yayım, eğitim-öğretim, kültür hizmetleri gerçekleştilemez.
Şâzeliyye Tarikatı

XIX. Yüzyılda Anadolu'da Şazeliyye

XIX. asırda Şazeliyye, İstanbul ve Bursa dışına çıkıp yaygınlaşamasa da bazı Anadolu şehirlerinde Şazeli şeyhlerine rastlamak mümkündür.

Harputlu Büyük  Hacı Ali Efendi (ö.1874) bunlardan biridir. Eğitimini Antep ve İstanbul'da tamamlamış, Şazeli icazetini Hacı Abdurrahman Efendi'den alarak Harput'a dönmüştür. Ömeriye Medresesi'nde uzun süre öğrenci yetiştirmiş, bir müddet Harput Müftülüğü yapmıştır. 1874'te Konya'da vefat etmiş, Akyol Mezarlığına (Seydişehir) defnedilmiştir.

Kaynak:

Hür Mahmut Yücer, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (19. Yüzyıl), İstanbul: İnsan yay. 2. bs. 2004, s. 603

Şâzelî Şeyhler