• https://www.facebook.com/Sazeliyye
 • https://twitter.com/Sazeliyye
  • İbn Ataullah İskenderi'nin (ks) Hikem-i Ataiyye adlı tasavvuf klasiği
  • Şâzeliyye tarikatının Zerrûkıyye kolunun kurucusu Ahmed Zerruk el-Fâsî ks. (ö. 899/1493-94)
  • Sultan II. Abdülhamid Han'ın devam ettiği Şazeli tekkesi Zâfir Efendi Tekkesi (Ertuğrul Tekke)
  • II. Abdülhamid Han'ın Şazeli şeyhi Muhammed Zafir Efendi (ö.1903) ve kardeşleri
  • Şâzeli tarikatına mensup Osmanlı padişahı II. Abdülhamid Han
  • Unkapanı Şâzeli tekkesi (Şazeli Tekke Camii olarak bilinmektedir.)
  • Gaziantepli Kadiri-Şazeli şeyhi Hasan Arslan Hocaefendi (ö.2011)
  • ŞAZELİ ismi marka olarak TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ'ne 10 yıllığına tescil ettirildi!
  • Buna göre, bir başkası tarafından bu isim kullanılarak matbaa, TV, radyo, gazete, dergi, yayınevi, takvim vd. bilumum basım-yayım, eğitim-öğretim, kültür hizmetleri gerçekleştilemez.
Şâzeliyye Tarikatı

Martin Lings (Ebubekir Siracüddin)

1909 yılında İngiltere'de doğdu. Protestanlıktan sonraki durağı ateizmdi Martin Lings´in. Üniversiteyi Oxford´da İngiliz Edebiyatı bölümünde okumuştu. 1932 yılında mezun oldu. 1935´te Litvanya'ya gitti; Kaunas Üniversitesi´nde Anglo-Sakson ve Ortaçağ İngilizcesi dersi vermeye başladı. Ateistti, ama dünya dinlerine meraklıydı. Bu merakı onu 1938´de 29 yaşında Müslümanlığa taşıdı. Kuzey Afrikalı Müslümanlar vasıtasıyla dört yıl önce ölen Şeyh Ahmet el-Alavi eş-Şazelî´nin (ö. 1934) manevi öğretisiyle tanıştı. Onu kendisine rehber edindi. Müslüman oldu. Ebubekri Siracüddin adını aldı.

Ahmet el-Alavi, onun hayatını değiştiren adamdı. Yıllar sonra o da hayatını değiştiren adamı "Yirminci Yüzyılda Bir Veli" (1961) başlıklı bir kitapla ölümsüzleştirdi. Hemen akabinde, 1939'da, 14 yıl ikamet edeceği Mısır'a gitti. Kahire Üniversitesi'nde, Shakespeare üzerine dersler verdi. Shakespeare uzmanlığını daha sonra Shakespeare'in Kutsal Sanatı (1966) başlıklı bir kitapla eserleştirdi. Kasım 2004'te Londra´da verdiği "Sufi or not Sufi" başlıklı konferansta da Shakespeare´in yazılarında tasavvuftan izler taşıyan mistik unsurlar bulunduğunu savundu.

1948'de hanımıyla birlikte hacca gitti. 1952'de İngiltere´ye döndü. Yüksek eğitimini Londra Üniversitesi Doğu ve Afrika Araştırmaları Okulu´nda Arap Dili ve Edebiyatı okuyarak devam ettirdi. Daha sonra British Museum´da çalışmaya başladı ve müzede bulunan çoğunlukla da Arapça olan Doğu elyazmalarının kataloğunu hazırladı. Emekli oluncaya kadar da British Museum'da çalıştı. Kur'an yazmalarının bulunduğu bölümlerin anahtarları onun elindeydi. British Museum´daki görevi esnasında Londra Merkez Camii´nde sohbet halkaları düzenledi. Birçok İngiliz´in Müslüman olmasına neden oldu. Eserleri Türkçeye de çevrilen ve daha çok İslam ve İnsanlığın Kaderi kitabıyla tanınan meşhur İngiliz mühtedi Gai Eaton bunlardan birisiydi. Bu sohbet halkaları aynı zamanda Londra'da yaşayan Müslümanların ufuklarını açıcı dersler de içermekteydi.

Gerçek İslam´ı tanımak isteyen Batılıların ilk adreslerinden birisiydi Martin Lings. Frithjof Schuon ve Rene Guenon gibi haleflerinin başlattığı "Tasavvufu Batılı entelektüellerle buluşturma eylemi"nin belki de günümüzdeki son temsilcisiydi. Ona göre İslam'ın güler yüzüydü tasavvuf. What is Sufism? (Tasavvuf Nedir?) başlıklı eseri bir elkitabı oldu ve birçok Batılının kütüphanesini süsledi yıllardır.

Onbirinci Saat başlığını taşıyan eseri "modern dünyanın bunalımı"nı anlatıyordu. On ikiye ancak bir saat kalmıştı; zaman tükeniyordu. Bir âhir zaman tasviriydi "Onbirinci Saat". "Hiç vakit kaybetmeden on birinci saatin sorumluluklarını yerine getirmek zorundaydık. Zamanın sonunda yapılması gereken şey, ölümden sonraki hayatı düşünmek ve ona hazırlık yapmak olmalıydı."

Tasavvufun Kur'an'a ve Peygamber'e dayandığından son derece emindi. Hucvîrî´den naklettiği şu sözlere kalpten inanmıştı: "Peygamber döneminde tasavvufun adı yoktu, ama kendisi vardı. Şimdi ise adı var, kendi yok."

Ömrünün belki son 20 yılını köyde geçirdi, münzevi bir hayatı tercih etti.

12 Mayıs 2005 tarihinde Londra yakınlarında bir köyde vefat etti.

Eserleri:

Antik İnançlar Modern Hurafeler, Yirminci Yüzyılda Bir Veli, Tasavvuf Nedir, Onbirinci Saat, Hz. Muhammed'in Hayatı, Shakespeare'de Kutsal Sanat.

Hz. Muhammed'in Hayatı eseri ile Pakistan devletinde her yıl verilen "Siret Ödülü"nü kazandı. Eser belli başlı birçok dile çevrildi ve büyük ilgi topladı.

 

Kaynak:

Ali Köse, "Modern Zamanların Dervişi: Martin Lings." Zaman Gazetesi, 22 Mayıs 2002

Mustafa Kara, Metinlerle Günümüz Tasavvuf Hareketleri (1839-2000), İstanbul: Dergah Yayınları, 2002, s. 501


Ebubekir Siraceddin (Martin Lings) hakkında Arapça bilgilerin bu linke tıklayınız!

Şâzelî Şeyhler